Velkommen til
sommerskolen 2021

Et gratis tilbud til alle elever i
1.–10. trinn
i Nannestad

Sommerskole for barn og unge!

Nannestad kommune ønsker barn og unge fra 1. til 10. trinn velkommen til sommerskole!
Dette er uker fylt med mange ulike aktiviteter, noe for enhver smak, og er helt gratis. Tilbudet gjelder det trinnet eleven går på i skoleåret 2020/2021.

Vi ønsker å bidra til at alle barn og unge i kommunen får lov til å prøve ulike aktiviteter, nye vennskap etableres og oppleve mestring.

Det vil kun være mulig å melde seg på en aktivitet for å sikre at så mange som mulig får deltatt.