Ung Nannestad, Bloggen symbol

{

Bloggen

}

Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/No-longer-here-19203/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=220163">No-longer-here</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=220163">Pixabay</a>Illustrasjon av en som løfter opp hjerte
Publisert:
12.10.20

Valg av medlemmer til ungdomsrådet 2021

Nannestad kommunen søker nye kandidater til ungdomsrådet for valgperioden 2021

Er du en engasjert ungdom (15-19 år)som ønsker å fremme ungdommens interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement for ungdom, utforme tilbud og aktiviteter som ungdommen er en del av? Da håper vi du søker om å få være med i ungdomsrådet.

Send epost til postmottak@nannestad.kommune.no, som merkes ungdomsråd. Her legger du ved en kort presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å delta. Frist for å gjøre dette er 1. november. Om du selv ikke er aktuell for rådet, men kjenner ungdom som du mener kan bidra positivt i ungdomsrådet, send gjerne forslag til kandidater.

Om ungdomsrådet

Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år og som hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før de fyller 15 år. Er du under 15 år må det leveres skriftlig tillatelse fra dine foreldre som bekrefter at du kan stille som kandidat.

I rådet skal det være tilnærmet lik kjønnsfordeling og en bred sammensetning av rådet, som favner både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i kommunen. Minst én av medlemmene skal ha funksjonsnedsettelse og ungdom med minoritetsbakgrunn bør være representert. 

Her kan du lese mer reglementet for ungdomsrådet. I etterkant av fristen vil en komité gjennomgå kandidatene og velge medlemmer til rådet i tråd med reglementet.

For spørsmål knyttet til ungdomsrådet, kontakt Hallgeir på tlf. 993 97660 eller mail til hg@nannestad.kommune.no

Tidligere blogginnlegg