Ung Nannestad, Bloggen symbol

{

Bloggen

}

Illustrasjon av en som løfter opp hjerte
Publisert:
31.5.21

Sommerskole - gratis kurs & aktiviteter i sommer

Nannestad kommune inviterer til UngNannestad sommer 2021 – en sommerskole for barn og ungdommer.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever fra 1. trinn – 10. trinnbosatt i kommunen. (gjelder det trinnet eleven går på i skoleåret 2020/2021) Det blir fortrinnsvis aktiviteter de første og de siste ukene av årets sommerferie. Målet vårt er at alle barn og ungdom som vil skal få delta på minimum et tilbud i løpet av sommerferien.

Sommerskolen skal være en arena der elever i grunnskolen kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Samtidig skal elevene få mulighet til å få et faglig påfyll.

Vi er i full gang med planleggingen av innholdet til årets sommerskole og har en dialog med flere lag, foreninger, lokalt næringsliv og ansatte. Det blir et bredt utvalg av aktiviteter på programmet, og mer informasjon om innholdet og påmelding kommer i slutten av mai måned. Elever og foresatte vil motta informasjon om kurstilbud og påmelding både som ranselpost, via Transponder og i sosiale medier.

Følg med på www.ungnannestad.no, kommunes innbyggerportal (www.nannestad.kommune.no) og de respektive Facebook sidene for oppdatert informasjon.

For mer detaljert informasjon om sommerskolen - gå inn på https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/sommerskole/

Tidligere blogginnlegg