Ung Nannestad, Bloggen symbol

{

Bloggen

}

Illustrasjon av en som løfter opp hjerte
Publisert:
18.5.20

UngNannestad får tildelt kr 660 000 fra Bufdir og Sparebankstiftelsen!

Hurra! Nannestad kommune og Ung Nannestad får tildelt totalt 360 000 kr fra Barne,- ungdoms og familiedirektoratet, samt kr 300 000 fra Sparebankstiftelsen.

Tidligere i vinter ble det søkt om midler til tre ulike prosjekt: Etter skoletid - utvikling av nytt tilbud på fritidsklubben (innvilget kr 180 000), Aktiv ferie (innvilget kr 80 000) og BUA-Utlånssentral (innvilget kr 100 000). I tillegg har Sparebankstiftelsen innvilget kr 300 000 til førstnevnte prosjekt.

Like før jul fikk vi også tildelt kr 20 000 fra Ungdom og Fritid til innkjøp av Shuffleboard til Fritidsklubben.

Nå ser vi fram til å iverksette prosjektene, og her skal barn og unge involveres i det arbeidet videre. Ungdomsrådet var delaktige i søknadsprosessen, og fikk gjennomslag for sitt forslag til prioritering av søknader til Bufdir. Dette er midler som skal komme barn og unge til gode, og da er det også viktig at det er deres ønsker og behov som legger føringer for hvordan vi utvikler fremtidens fritidstilbud i Nannestad.

Følg oss på UngNannestad for oppdateringer om fremdrift på prosjektene våre. Vi gleder oss :)

Tidligere blogginnlegg