Musikk & Scene / Kunst & Håndverk
Sport & Idrett
Natur
Kommunalt tilbud
Annet
Åsen idrettslag
Hvor
Austaddalsvegen 42, 2033, Åsgreina
Kontaktperson
Martin Schlabach
Telefon
E-post
leder@aasenil.no
leder@aasenil.no

Åsen Idrettslag ble stiftet i 1925, men for å kunne gi en forståelse for forholdene den gang og motivet for at Åsen IL ble stiftet, må vi tilbake til 1923. Åsen IL arbeider for å gi barn og voksne et ski- og fotballtilbud preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom trening samt renn og kamper i sitt eget nærmiljø.

Nettsiden vårFinn vegenSlett eller be om endringOpprett nytt fritidstilbud