Musikk & Scene / Kunst & Håndverk
Sport & Idrett
Natur
Kommunalt tilbud
Annet
Mandager
Dato
26.okt, 23.nov. og 14.des.
Hvor
Nannestadvegen 245, 2030 Nannestad
Klokken
1700 – 1830
Arrangør
Nannestad kirke
Familiemiddag / Supermandag

Supermandag er en mandag i måneden.
Familiene møter gjerne med de barna de har, fra 0-14 år, men det er ingen øvre grense. Det pleier mest å være barn i alderen 3-8 år.

Det blir servert enkel middag, leker for barna, hobby, sang og samlingsstund (andakt).
Samlingene er i hovedsak på "salen" på kirkekontoret, men kan også være i kirken eller ute.

Dette er en hyggelig, uformell samling i kristent fellesskap.

NB!
Det er restriksjoner på hvor mange som kan være med.
Smittevernsreglene må overholdes med minst en meter avstand mellom de som ikke er i familie, vaske hender eller bruke håndsprit hvis det ikke er tilgang på vann og såpe.

Aktivitetene og mattilberedningen vil foregå familievis. Alle familiene får utdelt mat og aktivitetspakker og må begrense kontakten med de andre. Selvfølgelig med unntak av de man omgås med på fritiden. Det er viktig at alle foreldre hjelper sitt barn med å ikke komme for nære andre barn og voksne. Dette høres veldig strengt ut, alle kan snakke sammen med en til to meters mellomrom da!

Hvis noen av dere er syke og mistenker at det kan være korona, eller på noen måte tror at dere kan ha vært i nærheten av en som er bekreftet eller mistenkt smittet, må dere melde avbud. Dette gjelder alle i familien, også barn. Dersom noen i familien har fått beskjed om å teste seg, ønsker vi at dere ikke kommer på våre tiltak før situasjonen er avklart.

PÅMELDING
Det er påmelding god tid i forveien. Det kan bli slik at tiltaket kan bli avlyst på kort varsel. Det vil også kunne skje at det ikke blir plass til alle. Vi ber derfor om at dere sier i fra så fort det lar seg gjøre om dere likevel ikke kommer. Vi må også sørge for at alle får et tilbud, derfor må vi kanskje be noen vike plass for andre neste gang. Viktig at vi får navn på alle som kommer.

kirken@nannestad.kommune.no

Kontaktperson
E-post
Telefon
Finn vegenNettsiden vår