Ung Nannestad, Greit å vite symbol

{

Greit å vite

}

SKOLENE I NANNESTAD
Nannestad kommune har en ungdomsskole, og en videregående skole som fylkeskommunen har ansvaret for, Nannestad videregående skole.
Kommunen ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

POLITIKONTAKT Nannestad / Ullensaker
Politioverbetjent Robin Birkeland
Øst politidistrikt
Ullensaker lensmannsdistrikt

KONTAKT
Telefon: 64 99 30 00
E-post: robin.fladby.birkeland@politiet.no eller til post.ost@politiet.no

Forebyggende avdeling
Felles vakttelefon: 488 86 714
Besvares dag/kveld i ukedagene og kveld/natt fredag og lørdag.

NATTERAVNER I NANNESTAD
Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Vår visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverks problematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet. Natteravnene ønsker å bevisstgjøre innbyggere at det er naturlig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold i nærmiljøet.

Natteravnene i Nannestad drives av frivillige ildsjeler for et trygt miljø. I skoleåret vandrer vi i Nannestad sentrum og rundt fritidsklubben, og på sommerstid oppsøker vi lokale badevann og samlingssteder for ungdom. Det er et tett samarbeid mellom politiet, utekontakter og natteravner i Nannestad kommune.

Vi trenger fler ravner!
Har du tid og lyst til å gjøre Nannestad tryggere? Vi trenger deg mellom 18 og 80 år som frivillig hos oss. Som natteravn kan DU være med å bidra til et tryggere samfunn. Bli med å gjør en forskjell du også.

KONTAKT
E-post: natteravnnannestad@hotmail.com