Ung Nannestad, Helsetstasjon symbol

{

Helsestasjon

}

Helsestasjon for ungdom i Nannestad, Helsesykepleier Monica Hammer
Monica
Hammer
Helsesykepleier
Helsestasjon for ungdom i Nannestad, Psykistrisk helsesykepleier Pernille Halvorsen
Pernille
Halvorsen
Psykiatrisk sykepleier
Helsestasjon for ungdom i Nannestad, Helsesykepleier Nina Kolsrud
Nina
Kolsrud Overen
Helsesykepleier
Helsestasjon for ungdom i Nannestad, Helsesykepleier Kristin Bjørnland
Kristin
Bjørnland
Helsesykepleier
Helsestasjon for ungdom i Nannestad, Lege Hege Kristin Nettmangen Larsen
Hege Kristin
Netmangen Larssen
Lege

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, tanker, følelser, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser, gaming eller andre problemer.

Her jobber helsesykepleiere, lege og psykisk helsearbeider som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, testing ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

ÅPNINGSTID
Onsdager kl. 14.30 – 17.00, HFU følger skoleruta
Du finner oss på helsestasjonen i Nannestad på Familiesenteret.
Psykisk helsearbeider er tilstede på HFU i partallsuker.

Besøksadresse: Prestmosvegen 5, 2030 Nannestad
Tel. 66 10 53 38

Mobbing

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor.

Hvis du går på ungdomsskolen kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Hvis du går på videregående skole kan du ta kontakt me helsesykepleier, lærer eller elevtjenesteteamet.

Meld fra om skolemiljø
Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Psykisk helse handler om tanker og følelser. En god balanse mellom disse gjør det lettere å mestre hverdagen, på godt og vondt.  

Det er helt normalt at livet svinger. Noen dager har vi det bra, andre dager har vi det ikke så bra. Alle mennesker opplever større eller mindre problemer fra tid til annen. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder. Vi kan være triste, deppa, aggressive eller oppstemte, men så lenge det ikke går ut over det vanlige livet vårt over lengre tid, kaller vi det ikke et problem eller en lidelse. Men når du er trist, lei, bekymret, stresset og føler at du ikke får til noe over tid er det lurt og viktig å snakke med noen om dette.

Hvis du trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med helsesykepleier på skolen, eller på HFU. Du kan ringe kirkens SOS telefon på 22400040 og mental helse telefon 116123.

NSSF - Krisehjelp
Vold, seksuelle overgrep

Har du opplevd uønsket berøring eller seksuelt overgrep? Fysisk og psykisk vold? Føler du deg alene om det du har opplevd? Både gutter og jenter kan utsettes for vold/kjærestevold og overgrep.

Det er viktig at du snakker med en voksenperson som du føler deg trygg på om det du har opplevd. Foresatt, lærer, helsesykepleier eller noen andre voksenpersoner du stoler på.

Du kan ringe Alarmtelefonen på 116 111 (gratis/anonymt) eller Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte 800 57000

FolkehelseinstuttetSex og samfunn
Prevensjon

Kom gjerne innom for råd og veiledning hos helsesykepleier på HFU eller på ungdomsskolen og videregående skole.

Sex og samfunnFinn rett prevensjon
Hvordan takle press

Som ungdom kan du oppleve mye press. Det kan være stress, kroppspress, ruspress, skolepress etc.

PresspauseTips mot drikkepressTips mot ruspress og rustrang
Gaming

I dag er dataspill en naturlig del av mediehverdagen.
Dataspillene gir underholdning, sosiale ferdigheter og kunnskap.
For noen blir spillingen en altoverskyggende aktivitet. Negative konsekvenser kan være konflikter/ krangling i familien eller med venner. Du slutter å møte på skolen, eller du orker ikke gå på andre fritidsaktiviteter eller være sammen med venner.

Er du usikker på om du spiller for mye, eller er redd for at du er blitt «avhengig» av å spille spill. Bekymrer du deg for dette snakk med helsesykepleier på skolen, eller med psykisk helsearbeider på HFU. Du kan også ta kontakt med spillavhengighet Norge på tlf: 47700200

Skilsmisse

Det kan være tungt å få vite at dine foresatte har bestemt seg for å gå fra hverandre. Årlig opplever nær 10 000 barn og unge samlivsbrudd. Kanskje lurer du på hvor du skal bo, eller kanskje er du trist på grunn av hele situasjonen. Hva endrer endrer seg når dine foresatte flytter fra hverandre, og hva er dine rettigheter?

Mer om skilsmisse
Taushetsplikt

Får noen vite hvis jeg tar kontakt?
Alle som jobber med barn og ungdom i Nannestad kommune har taushetsplikt.

Hva er taushetsplikt?
Taushetsplikt betyr at man ikke kan bringe videre noe man har fått vite videre til noen andre. Taushetsplikt betyr at en lærer eller helsesykepleier ikke kan fortelle noe du har fortalt dem videre til andre med mindre du har gitt dem lov til det.

Hvem har taushetsplikt?
Alle som har en jobb i offentlig forvaltning, har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunene eller staten. Alle ansatte på skolene, SFO, helsesykepleiere, leger,  barneverntjenesten og  NAV har taushetsplikt. Taushetsplikten beskytter deg mot at andre får vite ting om deg, men kan brytes ved fare for liv og helse.

Mer om taushetsplikt