Ung Nannestad, Ruskonsulent symbol

{

Rusforebygger

}

Rusforebyggeren i Nannestad kommune, Espen Sandvold
Kristin Hånde
Prosjektleder
rusforebyggende arbeid


Rusforebygger'n i Nannestad kommune
jobber forebyggende mot rus på individnivå opp til 23 år med rådgivning og veiledning til ungdom, foreldre og generelt de som har spørsmål om illegale rusmidler. Ruskonsulenten holder foredrag om rusmidler og driver opplæring.

Mitt navn er Kristin Hånde og jeg jobber med rusforebyggende arbeid ved Rus og psykisk helsetjeneste i Nannestad. Jeg har kompetanse og erfaring med psykisk helse og rus både fra New York i USA, samt i Oslo og Nannestad. Jeg har som mål å gjøre det lettere å finne bedre alternativer til å takle vanskelige følelser og situasjoner enn å ruse seg, samt at jeg ønsker å formidle objektiv og udømmende informasjon om rusmidler og avhengighet. I tillegg er jeg psykoterapeut av utdanning, som vil si master i psykologi.

Har du tanker eller bekymringer om rusmidler for deg selv eller andre? Trenger du noen å snakke med, eller har du spørsmål? Kom til meg for en uforpliktende prat om det du lurer på. For elever på Nannestad videregående skole er jeg å treffe der i 3 .etg hver tirsdag kl 09-14 for samtaler og råd om rus. Samtaler og råd/veiledning er underlagt taushetsplikt og vil ikke føre til at f.eks politiet blir innblandet.Hasj/marihuana

Samlebetegnelsen for hasj og marihuana er cannabis. Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i verden og i Norge og er klassifisert som narkotika og er dermed ulovlig å kjøpe, bruke, besitte og selge. Enkelte land har legalisert cannabis. Cannabis brukes mer og mer blant ungdom over hele verden og mye av grunnen til dette er at tilgangen er enorm da det er store penger å tjene for kriminelle nettverk som produserer cannabis. Cannabis har de siste årene endret seg ved at den har blitt dramatisk mye sterkere, dette gjelder både hasj og marihuana. Dette skjer ved at de som produserer cannabis bevisst manipulerer innholdet av THC i planten til å bli høyere for å få et ennå «bedre» produkt. Cannabis røykes primært men kan også spises og drikkes. Det kommer stadig nye produkter og med det måter å bruke cannabis på.

amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy

Disse stoffene er sentralstimulerende narkotiske stoffer. Disse kan injiseres med sprøyte, inntas med drikke eller sniffes. Stoffene virker oppkvikkende og gir for enkelte en økt selvfølelse. Som for alle narkotiske stoffer er det en rekke alvorlige skadevirkninger ved bruk som må taes på alvor.

Doping

Det er ulovlig å bruke, oppbevare, kjøpe og selge alle typer dopingmidler. Dette er stoffer som skal brukes for å øke muskelmasse, redusere fettprosent og bedre prestasjonene. De mest utbredte dopingmidler er anabole androgene steroider som testosteron, Nandrolone, Trenbolone og stanozolol. Det er en rekke alvorlige bivirkninger ved bruk av dopingpreparater, det mest alvorlige er faren for brå og uventet død hos unge menn grunnet hjertestans.

HAP
Hasjavvenningsprogam

Har hasjen blitt et problem for deg?
Er det vanskelig å nå målene dine alene?
Lurer du på hvem du er uten cannabis?
Trenger du råd og veiledning som pårørende for noen du er bekymret for?

Nannestad kommune har tilbud om hasjavenning for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver. Vi tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve.

Hvem er tilbudet til?
• Brukere av cannabis som vil ha hjelp til å slutte, trappe ned eller kontrollere bruken sin.
• Bekymrede pårørende som ønsker samtaler eller veiledning.
• Andre instanser i hjelpeapparatet som ønsker informasjon om tilbudet eller kontakt.

Du trenger ikke å ha bestemt deg for å slutte for å ta kontakt.
Du trenger heller ingen henvisning.
Tilbudet er gratis.

Det viser seg at mange som bruker cannabis etterhvert ønsker å slutte da de opplever symptomer på angst, depresjon, skole drop-out og andre negative opplevelser knyttet til bruken. Det er krevende å slutte men ved hjelp av HAP viser det seg mye lettere og slutte. HAP er et program som består av ukentlige samtaler med en fagperson hvor man blant annet snakker om hvordan komme seg gjennom abstinensene som de fleste får når de slutter. HAP varer i 6-8 uker og erfaringene og resultatene hittil er svært gode. HAP krever motivasjon for å slutte og anbefales virkelig, ta kontakt med rusforebyggeren om du ønsker hjelp til å slutte.

Ta kontakt905 06 998 for mer informasjon.

Hva skjer med kropp og hjerne ved bruk narkotika?

Cannabis
Nedsatt evne til læring, nedsatt hukommelse, dårligere konsentrasjon- dette er skader på hjernen som ofte blir varige livet ut ved bruk når man er under 25 år fordi hjernen ikke er ferdig utviklet. Utover dette er det stor fare for å utvikle angst og depresjon og plutselig død grunnet hjertestans ses oftere og oftere. Enkelte blir psykotiske og blir da svært aggressive og tyr til grov vold. Noen blir paranoide og flere og flere unge oppsøker hjelp på psykiatriske sykehus i 2019 enn før grunnet problemer med psykisk helse etter bruk av cannabis. Mange opplever også ubehageligheter som kvalme, mangel på sex-lyst, sosial angst og mangel på initiativ og motivasjon. Mange opplever abstinenser når de skal slutte som søvnløshet, svette, skjelving, oppkast, mareritt og angst.

Amfetamin/kokain/MDMA/ecstasy
Ved bruk av alle sentralstimulerende midler er det farer ved bruk som kan gi permanent depresjon, skader på hjerne som gir personlighetsforstyrrelse, hjerteforstyrrelse som kan føre til brå og uventet død, angst og paranoide tilstander samt schizofreni.

Dopingmidler
Bruk av dopingmidler er straffbart og fører ofte med seg alvorlige konsekvenser som handler om brå og uventet død, nyre og leverproblematikk, personlighetsforstyrrelser, et forstyrret hormonsystem som kan gi nedsatt sex-lyst og evne til å bli gravid, gutter som utvikler bryster, aggresjon og mangel på impulskontroll, fare for å utvikle kreft, depresjon og angst.

Generelle konsekvenser
Det er straffbart å bruke, kjøpe, selge og oppbevare narkotika og dopingmidler. Blir man tatt av politiet for dette kommer dette på rullebladet og dette gir konsekvenser for mulighet for videre utdanning, jobb og mulighet for innreise en rekke land som krever visum (bl.a USA). Videre får det konsekvenser for førerkort, våpenkort/jegerprøve og mulighet for å jobbe med/trene barn og unge. Videre er det farer forbundet med at man raskt havner i kriminelle nettverk ved å kjøpe/bruke/selge narkotika og dopingmidler med de farer og konsekvenser dette fører med seg

Blir politiet kontaktet hvis jeg ber om hjelp?

Samtaler og råd/veiledning er underlagt taushetsplikt og vil ikke føre til at f.eks politiet, eller noen andre, blir innblandet! Alle som jobber med barn og ungdom i Nannestad kommune har taushetsplikt. Det betyr at ingen andre får vite om at vi snakker sammen, eller hva vi snakker om.

Hva er taushetsplikt?
Taushetsplikt betyr at man ikke kan bringe videre noe man har fått vite videre til noen andre. Taushetsplikt betyr at for eksempel en lærer eller helsesøster heller ikke kan fortelle noe som du har fortalt dem videre til kolleger, venner, familie og folk som jobber i ulike hjelpetjenester uten at du, eller dine foreldre, gir dem lov.

Hvem har taushetsplikt?
Alle som har en jobb i offentlig forvaltning, har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunene eller staten. For eksempel har alle ansatte på skolene, SFO, helsesøstre, leger, de som jobber i barnevernet og på NAV taushetsplikt.Taushetsplikten beskytter deg mot at andre får vite ting om deg.

Taushet om hva?
Taushetsplikten gjelder personlige ting som du selv har fortalt, og det som f.eks læreren/helsesøster/ansatte i kommunen har fått kjennskap om. Et personlig forhold er opplysninger som handler om din helse, din velferd, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan være opplysninger som at du har AHDH, at dere har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med og så videre.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten
Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel. I tillegg kan den som har brutt taushetsplikten miste jobben. Taushetsplikten varer livet ut.

Mer om taushetsplikt