UngNannestad sommerskole - logo
Et gratis tilbud til alle elever i
1.–10. trinn
i Nannestad

Velkommen til sommerskolen 2021

Nannestad kommune ønsker barn og unge fra 1. til 10. trinn velkommen til sommerskole!
Dette er uker fylt med mange ulike aktiviteter noe for enhver smak, og er helt gratis.

Psst! Husk å ta med klær etter vær på uteaktivitetene og matpakke om ikke annet er notert på aktivitetene.
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 26
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 27
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 31
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 32
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 26
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 27
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 31
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 32
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 26
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 27
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 31
Bie illustrasjon - UngNannestad Sommerskole
·• Aktiviteter uke 32