UngNannestad sommerskole - logo
Sommerskolen og smittevern
Ukedag
Dato
.
.
Tid
Alder
Oppmøte

Sommerskolen og smittevern

Den pågående pandemien påvirker også planleggingen og gjennomføringen av årets sommerskoletilbud. Vi ber deg derfor følge godt med her på nettsiden og Facebooksiden vår gjennom våren og sommeren, da det kan komme endringer på kort varsel.

Under gjennomføringen av sommerskolen vil hvert kurs ses på som en kohort. Det betyr at elevene kun er sammen med elever og ledere fra sitt kurs gjennom uken. Hvert kurs har egne rom, toaletter, oppmøte- og uteområder. Det er ekstra stort fokus på håndhygiene. Vi må hele tiden vurdere å tilpasse aktiviteter og kohortstørrelser etter smittetrykk.

Det er utarbeidet en egen smittevernsinstruks for årets sommerskole og alle kursholdere vil få innføring i smittevernstiltak.

Vi ber alle som har symptomer på Covid-19 om å holde seg hjemme og gi beskjed til leder for kurset.

Vi ønsker samtidig å minne om de generelle smittevernreglene; vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk.

Meld deg påSend e-post og meld deg påSe alle aktiviteter