Ung Nannestad, Ungdomsrådet symbol

{

Ungdomsrådet

}

Har du lyst å gjøre en forskjell?
Er du interessert i politikk og vil at ungdom skal bli hørt?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ
for kommunen i alle spørsmål som gjelder levekårene for ungdom. Ungdomsrådet skal fungere som talerør for barn og unge inn mot kommunens politiske organer og administrasjon, og er høringsinstans i saker som har konsekvenser for barn og unge. Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Nannestad til å delta i den demokratiske prosess og engasjere barn og unge i praktisk politisk arbeid. Ungdomsrådet skal fremme aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide for nye tiltak til barn og unge.

Rådet er sammensatt av representanter fra elevrådene på ungdomsskolen og Nannestad videregående skole og styret på ungdomsklubben. Du kan også stille til valg som uavhengig kandidat. En komite nedsatt av kommunestyret velger representanter til rådet, men ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. En oppnevnt koordinator fra administrasjonen bistår ungdomsrådet, som fra våren 2021 er Monica Moer.

Ungdomsrådet har valg hvert år, og 27. januar hadde rådet konstitueringsmøte der medlemmene selv valgte leder og nestleder. Rådet består av 8 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Tilde B. Mowinkel ble valgt som leder og Felix B. Moseidjord-Holen som nestleder.

Styremedlemmer
Salma Abdalla, leder
Abir H. Abdalla, nestleder
Tilde Bjørntvedt Mowinckel, medlem
Aurora S. Olsen, medlem
Julian Svendsen, medlem
Sigurd Jarl Hernæs Andreassen, medlem
Alexander Sundt Granberg, medlem
Fardeen Malik, medlem
Felix Boye Moseidjord-Holen, vara
Anna Kjærstad, vara