Ung Nannestad, Utekontakten symbol

{

Utekontakten

}

Utekontakten i Nannestad , Maria Lorentzen
Maria
Lorentzen
Tlf: 915 94 501
Utekontakten i Nannestad, Cathrine Haug
Iver Sæhle-Olerud
Tlf: 482 60 512

Vi er et lavterskel tilbud som jobber forebyggende og oppsøkende arbeid for barn og unge i alderen 10-23 år. Vi skal være til stede både på dag- og kveldstid, på de ulike arenaene hvor ungdommen oppholder seg. Du kan ta kontakt med oss hvis du vil snakke med voksne som forstår deg, støtter deg eller vil at du skal få det bedre. Du kan også ta kontakt hvis du er bekymret for barn og unge eller bare vil ha noen å prate med. Vi kan også hjelpe til med å etablere kontakt med, og delta på møter med hjelpeapparatet.

Eksempler på tema som du kan snakke med oss om er: vansker med skolen, familie, venner, følelser, seksualitet, overgrep, spiseforstyrrelser, rus, mobbing, ensomhet eller andre ting. Vi har taushetsplikt.

Dette kan utekontakten hjelpe deg med:
Følger deg opp i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter.
• Gir råd, veiledning og setter i gang tiltak for grupper og enkeltungdommer.
• Gir omsorg, hjelp og støtte, og motivere til å søke hjelp ved behov.
• Være en samtalepartner for unge og foreldre.
• Godt tverrfaglig samarbeid med andre i kommunen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon og ungdomsklubben.

AKUTT HJELP
Dersom du trenger akutt hjelp tar du kontakt med politiet på 02800 eller på nødnummer 112.
Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

KONTAKT OSS
Ring eller send sms om du ønsker å komme i kontakt med oss. Det hender vi er på kurs, møter eller har fri. Dersom du ikke får svar, legg igjen en sms så kontakter vi deg så fort vi har anledning.

Iver Sæhle-Olerud, 482 60 512
Maria Lorentzen, 915 94 501
utekontakten@nannestad.kommune.no